WDROŻENIA

WDROŻENIA SMART OFFICE

wdrożenia SMART OFFICE

Przedstawiamy Państwu wybrane wdrożenia SMART OFFICE pokazane na jednej, bardzo czytelnej infografice.

Przygotowaliśmy także prezentację z opisami poszczególnych projektów, które zostały równie czytelnie (każdy projekt na jednej infografice) przedstawione. Każdy z projektów pokazujemy w trzech płaszczyznach - POTRZEB ze strony klienty, REALIZACJI projektu ze strony Optimatis i osiągniętych EFEKTÓW. [pdf do pobrania na dole strony]

A dla objaśnienia czym jest SMART OFFICE i z czego się składa przygotowaliśmy specjalną prezentację [pdf do pobrania na dole strony], gdzie dokładnie wyjaśniamy każdy z 6 obszarów SMART OFFICE - organizację, umiejętności cyfrowe, dobre praktyki, procesy, cyberbezpieczeństwo i technologię.

Zapraszamy do kontaktu!

wdrożenia SMART OFFICE

AUTOMATYZACJA I OPTYMALIZACJA DZIAŁANIA ZESPOŁU WSPARCIA

Projekt o zasięgu międzynarodowym, projekt z wyznaczonym jednym celem dla wszystkich krajów, ale z lokalnymi wymaganiami, projekt z trudnej i wymagającej branży – finansowej, projekt z obszaru SMART OFFICE i wreszcie – projekt dla działów wsparcia.

Identyfikujemy, doradzamy – ale wspólnie z szefami z poszczególnych krajów także wdrażamy.

Jak zapewnić OPTIMUM przy realizacji celów globalnych?

Zobaczcie jakie mieliśmy wyzwania, jak sobie z nimi poradziliśmy i jakie osiągnęliśmy efekty. Zapraszamy do kontaktu.

wdrożenia SMART OFFICE

CYFRYZACJA I OPTYMALIZACJA DZIAŁU COMPLIANCE

Jak zapewnić automatyzację i digitalizację pracy w dziale compliance – komórki dbającej w organizacji o zgodność postępowania z przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi regulacjami.

  • Co leżało u podstaw?
  • Jak rozpocząć budowę SMART OFFICE w takiej komórce?
  • Jakie efekty uzyskano i jak przekuły się w korzyści dla całej organizacji?

O tym w filmie i naszym case-study.  Zapraszamy do kontaktu.

wdrożenia SMART OFFICE

CYFROWA TRANSFORMACJA IT

Transformacja IT to zadanie wielopłaszczyznowe.

Gdy mamy przyjętą strategię IT , uzgodnioną i spójną ze strategią całej firmy to zostaję nam ją szybko i sprawnie wdrożyć w organizacji. A to wymaga dobrej koncepcji, operacjonalizacji i współdziałania wielu obszarów jak projekty, architektura, eksploatacja, usługi czy sourcing.

Jeśli do tego wszystkiego dodamy, że firma z branży handlowej, w której nie można przerwać pracy, bo właśnie wdrażamy nową strategię, to zapowiada się bardzo ciekawy projekt.

O tym jak ten projekt zrealizowaliśmy w tym krótkim filmie.  Zapraszamy do kontaktu.

wdrożenia SMART OFFICE